Archive For maart 7, 2019

Na Fusie een anonieme enquête

Na Fusie een anonieme enquête

Na Fusie een anonieme enquête

Probleem: Verkeerd toebedeelde rollen zorgen voor chaos en ellebogenwerk.

Oplossing: Anonieme enquête

Mijn verhaal:
Bij een enorm groot productiebedrijf heeft een fusie gezorgd voor een hoop ontslagnamen en interne reorganisaties. Belangrijke mensen waren weggegaan. Vrijwillige- of opgelegde rollen werden gevuld door achterblijvers. Alle werknemers waren verwikkeld in een plan waarvan ze niet het bestaan af wisten, waar ook de directielaag last van leek te hebben. Wellicht omdat juist uit deze laag 80% was opgestapt. In deze gereguleerde chaos moest weer rust, vertrouwen en orde komen over hetgeen waar-niet-over-werd-gesproken. En logisch. De bijna pensioen gaande, steekt zijn kop niet meer boven het maaiveld. De nieuweling met de gouden promotiekans door zijn studie/diploma, laat zich niet wegdrukken door iemand met de juiste kennis en ervaring. Fouten niet ventileren, verdrukken of zelfs ontkennen. Ook de nieuw aangestelde directeur had met zijn standaard bedrijfskundige spreadsheet geen meerwaarde in het tot rust brengen van het hele bedrijf.

Na de nodige observatie heb ik een anonieme enquête opgesteld, waarbij het belangrijk was dat de vragen zo ingericht waren dat iedereen het gevoel had dat de directie echt iedereen nodig heeft om er weer een gezond bedrijf van te maken.

Door het interne milieu was het bijna vanzelfsprekend dat mijn voorstel werd afgewezen en een week later, met zijn eigen naam erboven alsnog overal in de brievenbus lag. Met een vreemde nasmaak blij dat het er van is gekomen.