Archive For maart 7, 2019

Onderhoud Managementsysteem

Onderhoud Managementsysteem

Onderhoud Managementsysteem

Probleem: Geen enkel goede oplossing werkt.

Oplossing: verantwoordelijkheid dragen

Mijn verhaal:
In aanwezigheid van de Productiemanager (al 15 jaar in dienst) is mij aan het begin van de opdracht door de Algemeen Directeur vertelt dat er de laatste jaren zonder succes door meerdere bedrijven een poging is gedaan om een Onderhoud Managementsysteem te maken zonder intranet-netwerkverbinding. Dit wetende, heb ik naast een hoop neventaken, als procesbegeleider in loondienst deze taak op me genomen om het tot een succes te brengen. Oude archiefkasten opruimen en contracten herzien was zo’n neventaak. Hier lagen ook oude projecten. Daar stond zwart op wit dat de Productiemanager 5 jaar eerder een systeem heeft opgezet en nooit is opgepakt. Iets wat niet eerder tegen mij is gezegd. Vreemd. De door mij opgezette Onderhoud Managementsysteem moest uiteindelijk d.m.v. een inwerkingstraject overgedragen worden aan de Productiemanager. Na een periode van laksheid en goedkeuringen d.m.v. “als ik er niet op terug kom is het goed”, liet de Productiemanager tijdens de inwerkingsperiode een andere kant zien. Veel tegenwerking, negativiteit, ontkenning, leugens en smoesjes. De Algemeen Directeur kon helaas niets anders dan een dure externe processpecialist erbij te betrekken voor een second opinion. Deze kon niet anders concluderen dat mijn systeem zonder aanpassing goed is, maar wel gedragen moet worden door de Productiemanager. Een enorm dure les voor de Algemeen Directeur, laat staan de verspilde tijd. Nu was het geen wonder dat geen enkele oplossing heeft gewerkt. Zonder verantwoordelijkheid en draagkracht werkt geen enkel managementsysteem.