Bedrijfsprocessen

silhouettes-81830_1920

Bij Bedrijfsprocessen gaan we een stapje verder dan bij Productieprocessen.
Wederom huurt u mij niet in om enkel processchema's te verbeteren. Mij benadert u pas als u het liefst iemand hebt die de werkvloer opgaat, het probleem naast de werkelijkheid legt, de verbeteropties overlegd met alle betrokkenen en daarna schematische documentatie aanpast.

Hierbij worden ook de gebieden buiten de productie betrokken, met als doel de knelpunten waar u mee zit weg te werken en zo een gezonder milieu te creëren.

Mijn doel is niet om te snijden in bestaande functies. Wel het beter stroomlijnen van de aanwezige werkzaamheden, het (minimale) niveau per rol of functie, wie welke verantwoordelijkheid moet bekleden, op welk punt overleg noodzakelijk is en of er uiteindelijk coaching of bijscholing nodig is.
Iets wat per bedrijf verschillend is en dus valt onder echt maatwerk.

Bij mijn eerste bezoek zal ik met u of de aangewezen persoon d.m.v. een uitgebreide rondleiding antwoord geven op uw vragen en of ik u kan helpen uw bedrijfsprocessen te verbeteren. Dit vergt een stukje voorbereiding van uw kant, wat in de meest gunstigste geval al klaar gestoomd is door uw eigen management team(-lid). Kan ik u niet helpen, dan ontvangt u ook geen factuur voor mijn eerste bezoek.
Is dit wel het geval en gaan we verder en neemt u een compleet servicepakket af.

Bedrijfsproces servicepakket:

  • Uw Bedrijfsprocessen in kaart brengen of bestaande modificeren naar het heden;
  • de rollen en functies screenen op verdeling, inhoud, kennis en verantwoordelijkheid;
  • productie technieken en methodes beoordelen op de mate van invloed in uw proces;
  • verbeteringen voorstellen, met daarnaast de financiële voordelen;
  • verbeteringen doorvoeren, bedoeld personeel en leidinggevenden coachen.

 

Ik ben tijdelijk uw spin in het web. Aan u om voorafgaand iedereen duidelijk in te lichten, instrueert en voorbereid. Uit ervaring weet ik dat er werknemers tussen zitten die weerstand bieden, boos worden en het de grootste onzin vinden. In bijna alle gevallen zijn dit juist de mensen die bang zijn voor iets wat speelt. Ook hiermee dient u rekening te houden.

Mijn doel is om samen met uw eindverantwoordelijke verstandige keuzes te maken ik het verbeteren van uw bedrijfsprocessen.

Interesse, klik hier om mij een bericht te sturen.